Průhonický park      Průhonická botanická zahrada

IVO KAHÁNEK (KLAVÍR)

19. února  2023

Zámecká hudební setkání; Beethoven – Chopin – Janáček
Rytířský sál, 17hod

JAN MRÁČEK (HOUSLE) – LUKÁŠ KLÁNSKÝ (KLAVÍR)

19. března 2023

Zámecká hudební setkání; Mozart – Mendelssohn – Schnittke
Rytířský sál, 17hod

PRAGUE PARK RACE 

25. března 2023

běžecký závod na 8 nebo 14km
Podalpinská louka, start v 10 a 10:20hod

VÝSTAVA „ZA VODOU“

1. dubna – 15. června 2023

autorská výstava plenérových akvarelů z cest Daniely Pártlové
Galerie NATURA, otevřeno denně

JARNÍ BĚH PRŮHONICKÝM PARKEM  

15. dubna 2023

11. ročník tradičního běhu na třech tratích
Podalpinská louka, start v 10hod

JIŘÍ BÁRTA (VIOLONCELLO) – TEREZIE FIALOVÁ (KLAVÍR) 

16. dubna 2023

Zámecká hudební setkání; Beethoven 
Rytířský sál, 17hod

MLADÉ TALENTY JOSEFU SUKOVI – GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY 

14. května 2023

Zámecká hudební setkání
Rytířský sál, 17hod 

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 

11. června 2023

komentované prohlídky běžně nepřístupných částí zámku a parku
sraz u hlavní pokladny za turnikety, 12 a 14hod

VELKÁ JESENICKÁ 

17. června 2023

běžecký závod na 5 a 10km.
pořádá obec Jesenice

HEROLDOVO KVARTETO (HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO) – VILÉM VEVERKA (HOBOJ)

18. června 2023 

Zámecká hudební setkání, Haydn – Mozart – Smetana – Suk
Rytířský sál, 17hod

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI INDIGO COMPANY

24. června 2023

Malé nádvoří

VÝSTAVA „PROŽITEK A RADOST“

19. června – 31. srpna 2023

umělecká výstava autorů z Ateliéru Studánka
Galerie NATURA, otevřeno denně. 

JAPONSKÝ DEN

9. září 2023

výstava ikebany, workshopy a akce pro děti i dospělé, prodej přebytků kosatců, denivek a pivoněk
akce se koná ve spolupráci s Česko-japonskou společností

PODZIM V ZAHRADĚ, POMOLOGICKÉ DNY 

16. – 17. září 2023

komentované prohlídky genofondového sadu, pomologická poradna, výstava jabloní a hrušní 
praktické ukázky drcení a moštování ovoce, ochutnávka moštů 
akce se koná ve spolupráci s ovocnáři z ČSOP