Průhonický park      Průhonická botanická zahrada

Autorská výstava fotografií Olivera Beneše 

duben – květen 

Galerie Natura

Provázení po sbírkách – dřevité a rané bylinné pivoňky

14. května

Sraz ve 14:00 hod u vstupu do Průhonické botanické zahrady

Koncert Pražské kytarové kvarteto

15. května

Rak – Ravel – Franck – Debussy – Sommer
Zámecká hudební setkání, Rytířský sál, 17 hod

Autorská výstava obrazů Karolíny Klimešové

28. – 29.května

Průhonická botanická zahrada 

Koncert Pražské kytarové kvarteto

15. května

Rak – Ravel – Franck – Debussy – Sommer
Zámecká hudební setkání, Rytířský sál, 17 hod

Výstava Loukamosaic

červen – srpen 

Galerie Natura

Provázení po sbírkách – bylinné pivoňky

4. června

Sraz ve 14:00 hod u vstupu do Průhonické botanické zahrady

Vědecké dílny Botanického ústavu AV ČR

5. června

Vědecké dílny pro malé i velké návštěvníky na téma „Věk rostlin“. U příležitosti 60 let Botanického ústavu.
Malé a Velké nádvoří, zámek, Průhonická botanická zahrada

Víkend otevřených zahrad

12. června

Komentované prohlídky běžně nepřístupných částí zámku a parku

Koncert Heroldovo kvarteto (housle, viola, violoncello)

12. června

Beethoven – Dvořák
Zámecká hudební setkání, Rytířský sál, 17 hod

Divadelní představení společnosti Indigo Company

17. června – Dokonalá svatba
18. června – Tři veteráni, Jak je důležité býti (s) Filipem 

Malé nádvoří

Velká Jesenická

18. června

Běžecký závod na 5 a 10 km

Pořádá Město Jesenice

Provázení po sbírkách – denivky

2. července

Sraz ve 14:00 hod u vstupu do Průhonické botanické zahrady

Japonský den

27. srpna

Akce se koná ve spolupráci s Česko – japonskou společností (výstava ikebany, workshopy a akce pro děti i dospělé)
Prodej přebytků kosatců, denivek a pivoněk
Průhonický botanická zahrada

Podzim v zahradě, Pomologické dny

3. – 4. září

Komentované prohlídky genofondového sadu, pomologická poradna, výstava jabloní a hrušní
Praktické ukázky drcení a moštování ovoce, ochutnávka moštů
Průhonická botanická zahrada

Halloweenská procházka parkem

30. října

Ve spolupráci s OU Průhonice

Prosinec – Vánoční koncerty

Rytířský sál