Průhonický park – KALENDÁŘ AKCÍ     Průhonická botanická zahrada

PODZIM V ZAHRADĚ, POMOLOGICKÉ DNY 

16. – 17. září 2023

komentované prohlídky genofondového sadu, pomologická poradna, výstava jabloní a hrušní, praktické ukázky drcení a moštování ovoce, ochutnávka moštů 
akce se koná ve spolupráci s ovocnáři z ČSOP

10 – 17 hod, Průhonická botanická zahrada – vstup do zahrady z Průhonického parku nebo turniketem Botanická zahrada na konci ul. Dobřejovická (turniket pouze na celoroční čipové vstupenky a online vstupenky). Vstupné v rámci vstupného do parku. 

VÝSTAVA BOTANICKÉHO ÚSTAVU AV ČR

září – říjen 

výběr nejlepších přírodovědných fotografií Vědy fotogenické 
Galerie Natura, otevřeno denně  

VĚDECKÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST  

8. října 2023 

den plný vědy a zábavy, pořádá Botanický ústav AV ČR
Malé a Velké nádvoří, zámek   

ZAHAJOVACÍ KONCERT ZÁMECKÝCH HUDEBNÍCH SETKÁNÍ – POCTA HOUSLISTOVI JOSEFU SUKOVI  
Ivan Ženatý (housle) – Petr Jiříkovský (klavír): Dvořák – Suk – Kreisler 

15. října 2023

pořádá společnost RegioArt
Rytířský sál, 17:00 hod 

HALLOWEENSKÝ PRŮVOD S LAMPIONY A MASKAMI  

říjen  

ve spolupráci s OU Průhonice 

KONCERT VÁCLAV PETR (VIOLONCELLO) – MAREK KOZÁK (KLAVÍR) 

12. listopadu 2023

Zámecká hudební setkání: Schumann – Bach, Suk – Schubert
pořádá společnost RegioArt 
Rytířský sál, 17:00 hod 

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

19. listopadu 2023

Rytířský sál, 15:00 hod 

KONCERT JAN MACH (KLARINET) – JIŘÍ HLAVÁČ (SAXOFON) – MIROSLAVA MACHOVÁ (KLAVÍR)

10. prosince 2023

Zámecká hudební setkání: Schumann – Hlaváč, Martinů – Husa, Saint Saens – Rogers 
pořádá společnost RegioArt 
Rytířský sál, 17:00 hod 

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

17. prosince 2023

Rytířský sál, 15:00 hod 

VÁNOČNÍ KONCERTY 

prosinec

Rytířský sál

KONCERT MARTIN KASÍK (KLAVÍR)

14. ledna 2024

Zámecká hudební setkání: Beethoven – Chopin, Smetana 
pořádá společnost RegioArt 
Rytířský sál, 17:00 hod 

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

leden 2024

Rytířský sál, 15:00 hod