Průhonický park      Průhonická botanická zahrada

VÝSTAVA „ZA VODOU“

1. dubna – 15. června 2023

autorská výstava plenérových akvarelů z cest Daniely Pártlové
Galerie NATURA, otevřeno denně

NOC KOSTELŮ  

2. června 2023

kostel Narození Panny Marie, 19:30 hod, Římskokatolická farnost Čestlice
sborový zpěv, duchovní úvaha, výklad ke gotické fresce Misericordia dominii a k historii pozdně gotické oltářní archy. 

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 

11. června 2023

komentované prohlídky běžně nepřístupných částí zámku a parku
sraz u hlavní pokladny za turnikety, 12 a 14hod

VELKÁ JESENICKÁ 

17. června 2023

běžecký závod na 5 a 10km.
pořádá obec Jesenice

HEROLDOVO KVARTETO (HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO) – VILÉM VEVERKA (HOBOJ)

18. června 2023 

Zámecká hudební setkání, Haydn – Mozart – Smetana – Suk
Rytířský sál, 17hod

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI INDIGO COMPANY

23. a 24. června 2023

23. června od 20:30 hod – Umění vraždy – vstupné 430,- kč 
24. června od 11:00 hod –  Princezna na ocet – vstupné 160,- Kč 
24. června od 16:00 hod –  Tři veteráni – vstupné 190,- Kč 

Malé nádvoří průhonického zámku, vstupenky v prodeji od 12. dubna! 

VÝSTAVA „PROŽITEK A RADOST“

19. června – 31. srpna 2023

umělecká výstava autorů z Ateliéru Studánka
Galerie NATURA, otevřeno denně. 

JAPONSKÝ DEN

9. září 2023

výstava ikebany, workshopy a akce pro děti i dospělé, prodej přebytků kosatců, denivek a pivoněk
akce se koná ve spolupráci s Česko-japonskou společností

PODZIM V ZAHRADĚ, POMOLOGICKÉ DNY 

16. – 17. září 2023

komentované prohlídky genofondového sadu, pomologická poradna, výstava jabloní a hrušní 
praktické ukázky drcení a moštování ovoce, ochutnávka moštů 
akce se koná ve spolupráci s ovocnáři z ČSOP