Průhonický park      Průhonická botanická zahrada

Rostliny na hranici přežití 

září – říjen 

Výstava fotografií Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., z výzkumu v Ladaku. 

Halloweenská procházka parkem

31. října

Ve spolupráci s OU Průhonice

Prosinec – Vánoční koncerty

Rytířský sál