Vnitřní expozice

Pro návštěvníky

Vnitřní expozice

Návštěvnické centrum

V Návštěvnickém centru získají návštěvníci rychlý přehled o celém areálu, naleznou zde velkou mapu s aktuálním kvetením v parku, informace o pořádaných akcích, 3D model parku, přístup do informačního systému Virtuální Průhonice nebo si mohou prohlédnout publikace vydané Správou Průhonického parku. Část expozice je věnována vědecké činnosti Botanického ústavu, jeho pracovištím a jednotlivým výzkumům.

Galerie NATURA

V Galerii Natura se konají dočasné umělecké a vědecké výstavy se zaměřením na přírodu a botaniku. V případě zájmu o pronájem galerie na výstavu nás kontaktujte.
Od prosince 2021 do března 2022 je galerie uzavřena z důvodu rekonstrukce. 


Stálé expozice:

Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha

Expozice nacházející se v přízemních prostorech zámku (vstup z Malého nádvoří) přibližující historii zámku a parku, Pamětní síň je věnována zakladateli parku hraběti Arnoštu Emanuelovi Silva-Taroucovi.

Zahrada a živé umění – vývoj zahradního umění a introdukce dřevin

Expozice nacházející se v přízemních prostorech  zámku (vstup z Malého nádvoří) je primárně určena pro ty návštěvníky, kteří v parku kromě odpočinku a estetického zážitku hledají i poučení. Úvodní, vstupní část výstavy, seznamuje návštěvníky s významem introdukce rostlin pro člověka s historií introdukce dřevin do Evropy a s klíčovými dřevinami.  Představuje nejvýznamnější osobnosti a instituce spojené s Průhonickým parkem.  Druhá část výstavy je věnována historii krajinářství a zahradního umění.
Projekt: význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění, s podporou Ministerstva kultury ČR – č. NAKI DF12P01OVV005

Botanické příběhy – svět rostlin od poznání k využití

Expozice určená od našich botaniků pro malé i velké návštěvníky.  Na poznání není nikdy příliš brzy, ani pozdě! Vznikla úpravou výstavy připravené v roce 2015 v rámci 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky. Výstava je přístupná denně v otevírací době Průhonického parku.


VŠECHNY VÝSTAVY JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ V OTEVÍRACÍ DOBĚ PRŮHONICKÉHO PARKU A S PLATNOU VSTUPENKOU.