Vnitřní expozice

Pro návštěvníky

Vnitřní expozice

Návštěvnické centrum

 

V Návštěvnickém centru získají návštěvníci rychlý přehled o celém areálu, naleznou zde velkou mapu s aktuálním kvetením v parku, informace o pořádaných akcích, 3D model parku, přístup do informačního systému Virtuální Průhonice nebo si mohou prohlédnout publikace vydané Správou Průhonického parku. Část expozice je věnována vědecké činnosti Botanického ústavu, jeho pracovištím a jednotlivým výzkumům.

Rybárna

 

Prostory Rybárny nabízí návštěvníkům dvě expozice. Dřevěná část se věnuje vodnímu prostředí v parku a ekosystémům tekoucích a stojatých vod. Zděná část odhaluje tajemství harmonie Průhonického parku. Jsou zde přiblíženy krajinářské principy zakladatele parku, díky kterým se stal park unikátním místem, právem zapsaným na Seznam světového dědictví UNESCO. Naleznete zde nejen zajímavé informace, ale také spoustu hracích prvků pro malé i velké.

Česká chaloupka

 

Česká chaloupka se nachází poblíž vstupu Hájovna. Pro svůj romantický vzhled si zahrála v několika českých pohádkách. Právě pohádkám, které se v parku natáčely, je věnována expozice uvnitř chaloupky. Můžete si zde zahrát pohádkový kvíz nebo objevit, co se skrývá v kouzelné truhle. Cestu k České chaloupce si můžete zpříjemnit novou rodinnou hrou „Pohádkový Průhonický park““, která vás provede místy, kde se pohádky natáčely. Hra je k dostání na pokladně u zámku a za správné vyplnění tajenky získáte malou odměnu.

Wachhaus

 

Strážní domek Wachhaus se nachází v odlehlejší části parku u rybníka Bořín. Veřejnosti je přístupná vstupní část domku, do druhé místnosti mohou návštěvníci nahlédnout dveřním kukátkem. Objekt je vybaven lavicemi vybízejícími k odpočinku, od Wachhausu je krásný výhled na hladinu rybníka.

Galerie NATURA

 

V Galerii Natura se konají dočasné umělecké a vědecké výstavy se zaměřením na přírodu a botaniku. V případě zájmu o pronájem galerie na výstavu nás kontaktujte.

Stálé expozice:

Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha

 

Expozice nacházející se v přízemních prostorech zámku (vstup z Malého nádvoří) přibližující historii zámku a parku, Pamětní síň je věnována zakladateli parku hraběti Arnoštu Emanuelovi Silva-Taroucovi.

Zahrada a živé umění – vývoj zahradního umění a introdukce dřevin

 

Expozice nacházející se v přízemních prostorech  zámku (vstup z Malého nádvoří) je primárně určena pro ty návštěvníky, kteří v parku kromě odpočinku a estetického zážitku hledají i poučení. Úvodní, vstupní část výstavy, seznamuje návštěvníky s významem introdukce rostlin pro člověka s historií introdukce dřevin do Evropy a s klíčovými dřevinami.  Představuje nejvýznamnější osobnosti a instituce spojené s Průhonickým parkem.  Druhá část výstavy je věnována historii krajinářství a zahradního umění.

Botanické příběhy – svět rostlin od poznání k využití

 

Expozice určená od našich botaniků pro malé i velké návštěvníky.  Na poznání není nikdy příliš brzy, ani pozdě! Vznikla úpravou výstavy připravené v roce 2015 v rámci 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky. Výstava je přístupná denně v otevírací době Průhonického parku.

 

VŠECHNY VÝSTAVY JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ V OTEVÍRACÍ DOBĚ PRŮHONICKÉHO PARKU A S PLATNOU VSTUPENKOU.