Kostel

O parku

Kostel

Románský kostelík Narození Panny Marie je nejstarší památkou průhonického zámeckého areálu. Byl postaven zároveň s tvrzí a byl vysvěcen v roce 1187 pražským biskupem Jindřichem Břetislavem, synovcem krále Vladislava. Při pozdější přestavbě byla zbourána románská apsida a kaple prodloužena o gotickou přístavbu. V roce 1890 byly na stěnách objeveny gotické lineární fresky z 1. pol. 14 století.

Kostel

Hlavní křídlový oltář zachycuje výjevy ze života Panny Marie a pochází z konce 15. století z dílny Mistra Vejprnického oltáře. V kapli je umístěna kopie tohoto díla, originál je uložen ve sbírkách české gotiky v Národní galerii v Praze.

V roce 2018 byla dokončena celková obnova interiéru kaple, včetně restaurování nástěnných maleb.