Kontakty

Kontakty

Botanický ústav Akademie věd ČR, v.v.i
Správa Průhonického parku
Zámek 1
252 43 Průhonice
telefon: 267 750 346, 271 015 153, park@ibot.cas.cz 

Informace pro návštěvníky

pokladna (dle aktuální otevírací doby parku) 271 015 180

vrátnice (nonstop) 271 015 211

Konferenční a společenské centrum, svatby, výstavy

telefon: 271 015 230, 602 604 723, zamek@ibot.cas.cz

Komerční filmování a fotografování

telefon: 271 015 153, park@ibot.cas.cz

Průhonická botanická zahrada a genofondové sbírky

telefon: 271 015 465, pavel.sekerka@ibot.cas.cz, ibotky.cz

Kavárna Castello Průhonice

telefon: 271 015 129