prvosenka průhonická (Primula ×pruhoniciana)

Fotografie květiny