Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO

V rámci projektu, který probíhal od r. 2021, jsme opravili 17 km parkových cest, 1270 m obvodových zdí a drobné stavby v parku (Alpský srub, Wachhaus, Českou chaloupku a Rybárnu). Obnovili jsme kompozičně důležité vyhlídky, odstranili přestárlé a nebezpečné stromy, tisíce jich arboristicky ošetřili, vysázeli stovky nových vzrostlých stromů, tisíce lesnických sazenic a statisíce cibulovin. Od hlavní sezóny se návštěvníci mohou těšit na nové expozice v renovovaných objektech v parku a novou interaktivní mapu.


Realizace projektu: 2021 – 2023

Cíl projektu: obnovení původní krajinářské kompozici, zajištění bezpečnosti u stávajících přestárlých nebo jinak narušených jednotlivých stromů a porostů, obnova původních cest, ohradních zdí a v neposlední řadě i drobných staveb, které se v parku nacházejí.

Realizací projektu, za významného přispění finančních prostředků z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu se zvýší atraktivita Průhonického parku a zajistí se uchování této významné památky pro další generace.

Projekty logo