Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO

Projekty

Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO

Aktuálně probíhá:

 • Aktuální uzavírky cest, kácení, arboristické práce 
  Uzavírky: bez uzavírek
  Kácení a arboristické práce: dokončeno
 • Únor – březen
  Obnova průhledu Hlavní vyhlídky do původní podoby zakladatele parku.
  Obnova porostů – úprava a čištění ploch pro výsadbu a výsadba lesnických sazenic – II. část parku.
 • Březen – červenec
  Průběžné dočasné uzavírky a opravy cest v I. části parku.  Rekonstrukce objektu Rybárna.
 • Duben 
  Oprava a obnova opěrných zídek v II. části parku nad rybníkem Bořín. 
 • Červen
  Obnova okolí Wachhausu.
 • Červenec – září
  Oprava úseků cest v II. části parku.
 • Srpen – září 
  Obnova okolí Rybárny.
   

V průběhu celého roku budou jak v I. části parku, tak ve II. části, nadále pokračovat arboristické práce (ořezy rizikových částí korun stromů pomocí lezecké techniky a vysokozdvižných plošin na jednotlivých stromech podél cest), souběžně bude probíhat úklid větví, odvoz a štěpkování. Nadále probíhají práce na obvodových zdech v různých částech parku a stavební práce u objektu Wachhaus, Česká chaloupka a Rybárna;

Omlouváme se za zvýšený pohyb technických vozidel a mechanizace a možné krátkodobé omezení pohybu v některých částech parku. Úseky s probíhajícími pracemi jsou řádně označeny. Prosíme návštěvníky o respektování zákazu vstupu.

O pracích vás budeme pravidelně informovat zde a na Facebooku parku.


O projektu

Průhonický park je památkou světového významu, a má své pevné místo v srdcích návštěvníků i na Seznamu světového dědictví. Jsme potěšeni, že díky projektu Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO můžeme jeho jedinečnost nadále udržovat a rozvíjet.

Cílem projektu je obnovit původní krajinářskou kompozici, zajistit bezpečnost u stávajících přestárlých nebo jinak narušených jednotlivých stromů a porostů. Jeho součástí je rovněž obnova původních cest, ohradních zdí a v neposlední řadě i drobných staveb, které se v parku nacházejí. Projekt počítá i s vybudováním nového informačního systému pro návštěvníky, tvorbou a instalací výstavních expozic v rekonstruovaných objektech.

Realizací projektu, za významného přispění finančních prostředků z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu se zvýší atraktivita Průhonického parku a zajistí se uchování této významné památky pro další generace.

Projekt je naplánován do několika etap. Po přípravných pracích a výběrových řízeních nastává nyní fáze realizace. Od prosince 2021 začnou v parku probíhat stavební a arboristické práce. V dalších etapách se dále práce rozšíří na obnovu porostů a kompozic, kácení provozně a návštěvnicky nebezpečných stromů, opravu parkových cest a dalších prací.

Na výsledek celkově ukončeného projektu se budou moci návštěvníci těšit již v prosinci 2023.

Projekty logo