Velké nádvoří

Toto nádvoří bylo jako jediná část parku upraveno  podle  návrhu významného zahradního architekta Františka Thomayera. Okružní cesta vede kolem elipsovitého parteru, zakončeného kamennou kašnou a symetricky navazujícími záhony růží. Po obvodu parteru jsou výsadby dřevin a rododendronů. Na levé straně nádvoří vede cesta k románskému kostelu Narození Panny Marie, zámecký areál pokračuje budovou Malého zámku (vzniklého přestavbou barokního pivovaru) s novorenesanční fasádou a hlavním průčelím zámku s průchodem na Malé nádvoří.