Rytířský sál

V budově východního křídla zámku vytvořil architekt poslední novorenesanční přestavby zámku – Jiří Stibral, překrásnou reprezentační místnost – Rytířský sál. Interiér je zdoben vyřezávaným dřevěným obložením a nádherným kazetovým stropem s původním mosazným lustrem. Fasáda je zdobena sgrafity,  pod převisem střechy  ze všech tří stran jsou vymalovány  rodové erby. Sál není běžně veřejnosti přístupný, je součástí konferenčního, kulturního a  společenského centra Botanického ústavu Akademie věd ČR.

Rytířský sál