U dubového palouku (32)

Cesta zprava přichází ze světlého pohledného dubového palouku s  letními, bahenními a červenými duby. Hlavní cesta dále pokračuje jehličnatým  lesem k hájovně u provozního vchodu. Kolmá svažující se cesta nás zavede do údolí Zdiměřického potoka.