Vějíř průhledů z hráze Labeška

Mírně zvlněný terén v okolí rybníka Labeška poskytl zakladateli parku ideální možnost rozvinout bohatou síť dálkových průhledů, ve kterých je uplatněna celá řada kompozičních principů. Typickým dokladem je vějíř průhledů z hráze rybníka, který zde tvoří ústřední dominantu a postupně otevírá šest dalekých průhledů. Jednotlivé průhledy, zprostředkovávají díky použití dřevin různých barev a tvarů neobyčejný kompoziční zážitek. Z cest křižujících jednotlivé průhledy se pak naskýtají četné zpětné pohledy na vodní hladinu rybníka a navazující Habrovou stráň. Partie v okolí rybníka Labeška jsou jedněmi z nejpůsobivějších z celého Průhonického parku.