Zámek

Dnešní podoba průhonického zámku je výsledkem řady přestaveb původně středověkého gotického hrádku. První písemné zprávy o vlastnících Průhonic pocházejí ze 70. let 13. století. Postupně se zde střídá mnoho majitelů, zámecký celek sloužil převážně k hospodářským účelům. Rozsáhlou přestavbu zámku v klasicistním slohu zahajuje po roce 1800 Jan Nepomuk Nostic-Rieneck. Dědička panství Marie Antonie Nostic-Rienecková se v roce 1885 provdala za Arnošta Emanuela Silva-Taroucu, který nechává přestavět zámek ve stylu české novorenesance a v okolí zakládá rozsáhlý park. Přestavba zámku probíhala v letech 1889 až 1893 podle projektu architekta Jiřího Stibrala.