Habrová stráň (24)

Příkrý svah a krásné porosty habrů v okolí daly vznik místnímu názvu Habrová stráň. Podzimní zbarvení habrů rozsvítí celou stráň zlatožlutě. Cestou po vrstevnici vinoucí se lesním porostem ve svahu nad rybníkem Labeška přijdeme na rozcestí. Cesta svažující se dolů do údolí vede pod hráz rybníka Bořín a do luk v údolí Botiče.Cesta mírně vzhůru vede poklidnou partií se starými exempláři dubů a lip až na skalní výběžek s vyhlídkou na rybník Bořín