Wachhaus

Strážní domek Wachhaus je zakreslen v mapě stabilního katastru již v roce 1841. Stál nad údolím potoka Botič a sloužil Spolku pobotičských mlynářů k regulaci vody pro místní mlýny, kterých se na toku Botiče od Průhonic do Vltavy nacházelo 14. Na území parku údajně dva, a to v blízkosti zámku – Labešský (rybník Podkarasák) a Podzámecký. Strážní domek byl nedávno zrekonstruován, část je přístupná veřejnosti a nově vytvořený průhled zde nabízí pohled na rybník Bořín.