Jeřáb oskeruše

Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je opadavý teplomilný strom pocházející z jižní Evropy, který dobře snáší sucho, u nás dorůstá až 20 m výšky a vzácně se pěstuje jako ovocná dřevina.  V podmínkách České republiky se dožívá 300 až 500 let, v jižní Evropě až 600 let. V Česku je tato dřevina vzácná a vyskytuje se v Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy. Název oskeruše je všeslovanský a je nejasného, asi již praevropského původu.