Cypřišek nootecký

Výraznou dominantou na Velkém nádvoří je urostlý exemplář cypřišku nutkajského (Chamaecyparis nootkatensis), rostoucí poblíž zámecké brány. Jde o jeden z nejmohutnějších exemplářů svého druhu v naší republice. Strom dorůstající až 30 metrů  výšky pochází ze západního pobřeží Severní Ameriky.

Nutka