Borovice tuhá

Podél cesty v partii nazývané Hřeben lze v každém ročním období pozorovat zvláštní severoamerický druh borovice –  borovici tuhou (Pinus rigida). Tento druh je na první pohled zajímavý svým kmenem, který je místy porostlý trsy zcela krátkých výhonů, jehlic či aditivních pupenů. Pochází ze severovýchodních oblastí Severní Ameriky, kde roste na chudých písčitých a kamenitých půdách i na bažinatých místech.