Borovice Heldreichova (Šmidtka)

Borovice Heldreichova tzv. „Šmidtka“ (Pinus heldreichii ‚Smidt‘ ) je nejznámější borovice Průhonického parku. Byla objevena tajemníkem Československé Dendrologické společnosti E. Šmidtem v horách v Bosně. Po přeroubování ji vysadil hrabě A. E. Silva-Tarouca v r. 1927 do Alpina. Z tohoto jedince byly přemnoženy všechny rostliny v  doma i v zahraničí.