Průhonický park      Průhonická botanická zahrada

 

Kalendář akcí – Průhonická botanická zahrada 

PROVÁZENÍ PO SBÍRKÁCH

27. 5. 2023 – Kosatce

sraz ve 14.00 h u vchodu do botanické zahrady z Průhonického parku  

3. 6. 2023 – Bylinné pivoňky

sraz ve 14.00 h u vchodu do botanické zahrady z Průhonického parku 

JAPONSKÝ DEN

9. září 2023

Akce se koná ve spolupráci s Česko-japonskou společností

Výstava ikebany, workshopy a akce pro děti i dospělé

Prodej přebytků kosatců, denivek a pivoněk

PODZIM V ZAHRADĚ, POMOLOGICKÉ DNY 

16. – 17. září 2023

Akce se koná ve spolupráci s ovocnáři z ČSOP

Komentované prohlídky genofondového sadu

Pomologická poradna

Výstava jabloní a hrušní

Praktické ukázky drcení a moštování ovoce, ochutnávka moštů

VÝSTAVY

20.-21. 5. 2023           Jiří Šourek, Ondřej Vyhnánek, fotografie a plastiky
27.-28. 5. 2023          Alexandra Jiříčková, obrazy
3.- 4. 6. 2023             Kamila Havlíková, obrazy