Průhonický park     Průhonická botanická zahrada – KALENDÁŘ AKCÍ

PODZIM V ZAHRADĚ, POMOLOGICKÉ DNY 

16. – 17. září 2023

 komentované prohlídky genofondového sadu, pomologická poradna, výstava jabloní a hrušní,  praktické ukázky drcení a moštování ovoce, ochutnávka moštů
akce se koná ve spolupráci s ovocnáři z ČSOP

10 – 17 hod, vstup do zahrady z Průhonického parku nebo turniketem Botanická zahrada na konci ul. Dobřejovická (turniket pouze na celoroční čipové vstupenky a online vstupenky. Vstupné v rámci vstupného do parku.