Integrovaný regionální operační program: Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO

Integrovaný regionální operační program: Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO

Co právě v parku probíhá

Od prosince 2021 dojde k dočasnému omezení pro návštěvníky:

  • V porostech v lokalitě „Na Boháčku“ se dokončují arboristické práce a probíhá odvoz dřevní hmoty.
  •  Na Chotobuzi probíhá kácení kaštanové aleje, arboristické práce, kácení v okrajových porostech, odvoz dřevní hmoty.
  • Úseky, kde probíhají práce jsou řádně označeny, prosíme návštěvníky o respektování zákazu vstupu.

Další práce už by neměly omezit návštěvnický provoz – aktuálně:

  • probíhají práce na obvodových zdech v různých částech parku
  • probíhají přípravné stavební práce u malých staveb (Rybárna, Alpský srub, Česká chaloupka, Wachhaus)

 


Průhonický park je památkou světového významu, a má své pevné místo v srdcích návštěvníků i na Seznamu světového dědictví. Jsme potěšeni, že díky projektu Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO můžeme jeho jedinečnost nadále udržovat a rozvíjet.

Cílem projektu je obnovit původní krajinářskou kompozici, zajistit bezpečnost u stávajících přestárlých nebo jinak narušených jednotlivých stromů a porostů. Jeho součástí je rovněž obnova původních cest, ohradních zdí a v neposlední řadě i drobných staveb, které se v parku nacházejí. Projekt počítá i s vybudováním nového informačního systému pro návštěvníky, tvorbou a instalací výstavních expozic v rekonstruovaných objektech.

Realizací projektu, za významného přispění finančních prostředků z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu se zvýší atraktivita Průhonického parku a zajistí se uchování této významné památky pro další generace.

Od prosince 2021 začínají v areálu parku probíhat stavební a arboristické práce. V zimních měsících mimo vegetační dobu bude docházet především k ořezu a kácení přestárlých a nemocných stromů. Od jara 2022 se přidají zahradnické práce jako úpravy průhledů, výsevy nových trávníků, výsadba nových stromů a tisíců cibulovin. V příštím roce dojde také k opravě drobných historických staveb v parku, ve kterých vzniknou nové expozice pro návštěvníky. Jako poslední dojde k rekonstrukci cest nejen hlavních návštěvnických okruhů.

Na výsledek celkově ukončeného projektu se budou moci návštěvníci těšit již v prosinci 2023.

O pracích v dalších etapách vás budeme pravidelně informovat zde, na Facebooku parku, ve zpravodaji Průhonicko a na webu obce Průhonice.