Integrovaný regionální operační program: Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO

Integrovaný regionální operační program: Průhonický park – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO

Hlavním cílem projektu je obnova památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO – Průhonického parku a to jak v rovině obnovy původní krajinářské kompozice z 19. století, tak i zajištění bezpečnosti stávajících přestárlých, nebo jinak narušených jednotlivých stromů a  porostů. Součástí projektu je rovněž obnova původních mlatových cest, ohradních zdí a v neposlední řadě i drobných staveb, které se v parku nacházejí. Projekt počítá i s vybudováním nového informačního systému pro návštěvníky, tvorbou a instalací výstavních expozic v rekonstruovaných objektech.

Realizací projektu, za významného přispění finančních prostředků z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu zvýší atraktivita Průhonického parku a zajistí se uchování této významné památky pro další generace.