Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku

Projekt je financován z Evropské fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Bude realizován v období 2019 – 2021. Přípravy byly zahájeny v roce 2017. Realizace projektu je zaměřena na památku UNESCO Průhonický Park. Cílem projektu zvýšit zabezpečení této světovou památku a evropsky významného krajinářského prvku. Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků a ochrany památky dojde provedením rekonstrukce a obnovení oplocení parku.

Budou opravovány a obnovovány tyto části:

D_02              Dřevěné oplocení nad Alpinem

V současné době je zde historicky provizorní pletivový plot.

Jedná se celkem se o cca 414 mb.

Změna: Bude realizováno neprůhledné ohradní dřevěné oplocení (z ocelových stojek, betonové podhrabové desky a dřevěných palisád). Koncepčně se staví tam, kde byl historicky provizorní pletivový plot a nejde o důležité pohledové vazby na ohrazení ve spojitosti s Průhonickým parkem a zámkem.

D_07              Ohradní kamenné zdi u cyklostezky a vstup u bývalé hájenky

Kamenné zdi v této části parku jsou v základu historické kamenné ohradní zdi parku, proběhne kompletní oprava. Nové zdi a nově opravované zdi mají délku 476 m.

Změna: Kompletní oprava zdi v ulici U geofyzikálního ústavu a doplnění zdí u bývalé hájenky včetně opravy a vložení nového vstupu. Dále, pletivový plot bude nahrazen kamennou ohradní zdí s pilíři až k pilířům vstupních vrat u bývalé hájenky a pak od bývalé hájenky až k začátku kamenné ohradní zdi. Proběhne rekonstrukce vrat.

D_09   D_09_03         Nová zeď a technický vstup

Ohrazení je tvořené provizorně pletivovým plechem s ocelovou trubkovou provozní bránou a částí ohradní pohledové zdi. Právě současný přechod mezi stávající cihelnou zdí a pletivovým plotem je používán jako neoficiální vstup do parku. Jedná se o 180 m.

Změna: Bude vystavěna nová cihelná zeď, vsazena nová vrata – technický vstup.


Projekt naplňuje Management plán památky UNESCO a je v souladu s Integrovanou strategii podpory kultury do roku 2020.

Projekt je v souladu s integrovanou strategii CLLD Místní akční skuipny (MAS) Říčansko. Byl podpořen v 7. výzvě-MAS Říčansko-IROP-Památky UNESCO 2018.

 

LOGO projekty