Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku

Projekt financován z Evropské fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR, realizován v období 2019 – 2021. Přípravy zahájeny v roce 2017 – zaměřeno na památku UNESCO Průhonický Park.

Cíl projektu: zvýšení zabezpečení světové památky a evropsky významného krajinářského prvku. Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků a ochrany památky došlo provedením rekonstrukce a obnovením oplocení parku.

Opravili jsme a obnovili tyto části:

D_02              Dřevěné oplocení nad Alpinem

Historicky provizorní pletivový plot v délce 414 m nahrazen neprůhledným ohradním dřevěným oplocením (ocelové stojky, betonové podhrabové desky a dřevěné palisády). Koncepčně postaveno v místech, kde ohradní zdi Průhonického parku nesousedí s veřejným prostranstvím a historicky zde nebyly budovány zdi kamenné.

D_07              Ohradní kamenné zdi u cyklostezky a vstup u bývalé hájenky

Kompletní oprava kamenných zdí v této části parku.  Délka nových a  opravených zdí činí 476 m.

(Kompletní oprava zdi v ulici U geofyzikálního ústavu a doplnění zdí u bývalé hájenky včetně opravy a vložení nového vstupu. Pletivový plot  nahrazen kamennou ohradní zdí s pilíři až k pilířům vstupních vrat u bývalé hájenky a pak od bývalé hájenky až k začátku kamenné ohradní zdi. Rekonstrukce vrat).

D_09   D_09_03         Nová zeď a technický vstup

Vystavěna nová cihelná zeď, vsazena nová vrata.

(ohrazení bylo tvořené provizorně pletivovým plechem s ocelovou trubkovou provozní bránou a částí ohradní pohledové zdi. Přechod mezi stávající cihelnou zdí a pletivovým plotem byl používán jako neoficiální vstup do parku. Délka plotu 180 m.


Projekt naplnil Management plán památky UNESCO a byl v souladu s Integrovanou strategii podpory kultury do roku 2020.

Projekt by v souladu s integrovanou strategii CLLD Místní akční skuipny (MAS) Říčansko a Podpořen v 7. výzvě-MAS Říčansko-IROP-Památky UNESCO 2018.

 

LOGO projekty