Podmínky užívání celoroční čipové vstupenky

Čipová vstupenka slouží ke vstupu do Průhonického parku všemi vstupy, včetně bezobsluhových 


Celoroční čipová vstupenka platí 365 dní od data zakoupení a je nepřenosná. V den zakoupení karty je možné vstoupit do parku pouze hlavním vstupem nebo vstupem „Hájovn“ mezi I. a II. částí parku, od druhého dne již všemi ostatními turniketovými vstupy. 


Všechny vstupy jsou v provozu pouze v otevírací době parku (turniket se uzamyká 30min po zavírací době) 


Držitel celoroční čipové vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Průhonického parku, při zneužití karty nebo porušování Návštěvního řádu parku může být karta bez náhrady odebrána, resp. deaktivována


Čipovou vstupenku neohýbejte ani nepoškozujte, obsahuje mikročipy


Při ztrátě čipové vstupenky lze vystavit duplikát za cenu čipové karty  (150  Kč)