Podmínky užívání celoroční čipové vstupenky

Celoroční čipová vstupenka slouží ke vstupu do Průhonického parku všemi vstupy, včetně bezobsluhových.


Celoroční čipová vstupenka platí 365 dní od data zakoupení a je nepřenosná. 


Všechny vstupy jsou v provozu pouze v otevírací době parku (turniket se uzamyká 30min po zavírací době). 


Držitel celoroční čipové vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Průhonického parku.  Při zneužití karty nebo porušování Návštěvního řádu parku může být karta bez náhrady odebrána, resp. deaktivována.


Čipovou vstupenku neohýbejte ani nepoškozujte, obsahuje mikročipy.


Při ztrátě čipové vstupenky lze vystavit duplikát za cenu čipové karty  (150  Kč).


Botanický ústav si vyhrazuje právo uzavřít Průhonický park a Průhonickou botanickou zahradu či jejich části po dobu zvlášť nepříznivých povětrnostních podmínek (vichřice, náledí, povodeň apod.) nebo ze závažných provozních důvodů.