Tři veteráni

Hráz rybníka Labeška – veteráni tu potkávají vysloužilého vojáka, který žebrá u kamenného mostku. Co dostali ještě Tři veteráni v pohádce kromě harfičky a měšce? Zjistíte, až najdete a naskenujete v okolí QR kód.