Smrk ztepilý 'Cupresina'

Křižovatce cest za rybníkem Labeška dominuje přísně kuželovitý kultivar smrku ztepilého (Picea  abies ‚Cupresina‘). Jedná se o kultivar našeho domácího smrku ztepilého výrazně  pyramidálního tvaru. Právě tento jedinec je jedním z nejhezčích v České republice. Tvar stromu je široce kuželovitý, hustě až k zemi zavětvený, větve krátké, strmě vystoupavé.