Alpinum

Průhonické Alpinum založené hrabětem Silva-Taroucou na skalních výchozech, lemujících údolí potoka Botiče, je v evropském měřítku unikátní. Doba jeho založení, rozloha a maximální využití přirozeného terénu ho řadí k největším a nejstarším v Evropě. Samotné Alpinum má rozlohu 3 ha, břidlicové terasy dosahují až 20 m výšky. Osázení je provedeno tak, aby návštěvníci parku mohli pozorovat kvetoucí a atraktivní rostliny od časného jara do pozdního podzimu. Na Alpinu jsou vytvořeny také speciální partie jako kaktusová skála se zimovzdornými kaktusy, vřesoviště, step, prameniště s vlhkomilnou flórou nebo zákoutí s teplomilnými rostlinami jižních oblastí.

Alpinum

Alpinum