Pod Glorietem (8)

Nacházíme se nedaleko můstku přes Botič u začátku bývalého mlýnského náhonu. Na dnešním území parku se dříve, než ustoupily jeho budování, nacházely významné průhonické mlýny. Bývalý mlýnský náhon  přiváděl vodu z Botiče k tzv. labešskému mlýnu.  Po zboření mlýna byl náhon odveden vlevo pod cestou do nově vybudovaného rybníka Podkarasák. Cesta za mostkem podél mlýnského náhonu zde protíná centrální louku.