U mlýnského náhonu (6)

Nacházíme se u mostku přes bývalý mlýnský náhon a otevírají se nám pohledy do lučních partií parku. Plochy luk tvořící údolní nivu Botiče prostupují  celým územím Průhonického parku. Původně se zde potok proplétal meandry v celé ploše luk, tvůrce parku  meandrující potok využil jako  velmi důležitou součást celé kompozice.