Vyhlídka na meandry Botiče a luční partie

Vyhlídka přes strmé skály padající do údolí na potok Botič meandrující v lučních partiích patří k nejdynamičtějším a nejdivočejším pohledům v první části parku. Z cesty směřující do Jeřábkových potoků se zde nad skalnatými partiemi otevírají dlouhé pohledy  na krajinářské kompozice v údolních partiích.