Křižovatka pod Zlatým bažantem (5)

Stojíme na křižovatce cest v jedné z lesních partií pod bývalou hájovnou u Zlatého bažanta. V této partii jsou patrné zbytky původní kompozice hraběte Silva – Taroucy. Stojíme-li zády ke sloupku, cesta vzhůru vede k hospodářskému dvoru, cesta vpravo nás zavede do centrálních partií parku v údolí potoka Botiče. Cesta vlevo vede porosty do druhé části parku, na několika místech prochází průhledy, které se otevírají směrem na zámek nebo do  lučních partií parku.