U zlatého bažanta (4)

Nacházíme se na křižovatce u hospodářského dvora. Původně zde stávala hájovna U zlatého bažanta u které byla roku 1909 zřízena první spolková zahrada dendrologické společnosti. Na křižovatce cest můžeme zamířit dolů zpět k zámku, nebo  do průhledu  Jírovy vyhlídky, která  spojuje pohledově budovu zámku s návrším  Boháček. Hlavní trasa směřuje okolo budovy hospodářského dvora směrem do lesnatých partií Boháčku.