U zlatého bažanta (4)

Nacházíme se na křižovatce u hospodářského dvora. Původně zde stávala hájovna U zlatého bažanta u které byla roku 1909 zřízena první spolková zahrada dendrologické společnosti. Na křižovatce cest můžeme zamířit dolů zpět k zámku, nebo do průhledu Jírovy vyhlídky, která spojuje pohledově budovu zámku s návrším Boháček. Hlavní trasa směřuje okolo budovy hospodářského dvora směrem do lesnatých partií Boháčku.