Soustava příčných průhledů (36)

Cesta od hájovny (U Geofyzikálního ústavu)  vede porostem smrků rozdělených do skupin hlubokými průhledy. Jedná se o soustavu příčných průhledů kolmých na vějíř hlavních průhledů. Na rozcestí se cesta dělí, blíže průhledů pokračuje do centrální části Obory a otevírají se z ní zajímavé zpětné pohledy. Okružní cesta do odlehlejších partií  vede  podél ohradní zdi lesními porosty. Celý porost připomíná v těchto místech spíše kulturní formu lesa, obohacenou v  loukách či průhledech exotickými dřevinami.