Samostatný průhled (35)

Rozcestí se nachází u samostatného průhledu mezi lesními porosty druhé části parku – bývalé Obory. Zadní kulisu průhledu tvoří jehličnaté dřeviny, před ně jsou předsazeny listnáče v rozvolněných skupinách nebo jako solitéry. Z dřevin dominují buky, různé druhy dubů a jírovce.