U Geofyzikálního ústavu (34)

Nacházíme se u bočního – provozního vchodu do druhé části parku – bývalé Obory. Nynější druhá část parku dříve sloužila jako skutečná obora určená k chovu zvěře, převážně daňků. Kvůli rozšiřování parku byl chov zvěře postupně zrušen a celý prostor připojen k parku jako jeho 2. část. Obora byla zalesněna domácími dřevinami s krásnými exempláři dubů, habrů, buků a borovic. Cesta dále vede lesním porostem okrajové části parku. Díky své odlehlosti je tato partie jednou z nejméně navštěvovaných.