U obelisku (33)

Od lavičky nedaleko bodu 33 se otevírá nejdelší pohled vedoucí z lesních partií na konci bývalé Obory až na hráz rybníka Labeška. Všechny efekty a principy tvorby průhledů jsou v tomto místě dobře patrné. Vlastní porosty průhledů jsou pevně ohraničeny tmavozelenou kulisou jehličnanů. Před touto tmavou kulisou jsou v prostoru průhledů vysázeny  solitérní listnáče nebo jejich skupiny. V těchto místech jsou v porostech roztroušeny chaty Geologického a Geofyzikálního ústavu sloužící jako terénní laboratoře.