Boční průhled (31)

Stojíme v lesním porostu  na konci jednoho z dalších průhledů nedaleko chaty Geofyzikálního ústavu. Přímo u chaty rostou svou velikostí a stářím pozoruhodní zástupci rodu cypřiškovitých – túje obrovská a cypřišek nootecký.