Nad Zdiměřickou loukou (30)

Nacházíme se nad údolím Jesenického potoka. Cesta podél údolí vede až k soutoku Jesenického potoka s potokem Botič. Cesta procházející údolím pokračuje k rybníku Bořín.  Z cesty k Bořínu se otevírá dlouhý průhled až k loukám v okolí rybníka Labeška. Cesta pokračuje přes návrší Hřeben s bohatou výsadbou cizokrajných dřevin.