Křižovatka na Hřebeni (29)

Okružní cesta vedoucí lesním porostem po břehu rybníka Bořín se v tomto místě spojuje s cestou z údolí Jesenického potoka a pokračuje do partie zvané Hřeben. Nedaleko rozcestí se nachází kamenná stavba – bývalý domek hrázného zvaný Wachhaus, za ním cesta pokračuje okolo rybníka Bořín.