Rozcestí - vějíř průhledů (28)

V tomto místě se spojují dvě cesty, které postupně křižují vějíř průhledů. Pod cestou se vine meandr potoka Botič, který se nedaleko odtud vlévá do rybníka Labeška. Mezi meandry se nacházejí vlhké louky se skupinami vrb a olší. Otevírající průhledy působí díky použití dřevin různých barev a tvarů působivé obrazy.