Louka s červenými buky (27)

Louka  u soutoku Zdiměřického potoka a potoka Botič je průsečíkem několika dálkových pohledů  v druhé části parku. Tyto pohledy jsou vždy akcentovány zajímavými nebo exotickými dřevinami. V údolní nivě Zdiměřického potoka  a v bočním pohledu na návrší Hřeben jsou touto dřevinou jírovce. V partiích směřujících k vějíři průhledů pak červenolisté buky a javory.