Pod hrází Bořína (26)

Rozcestí pod hrází rybníka Bořín se nachází na konci údolní nivy potoka Botič. Terén se zvedá a cesta pokračuje napříč lesním porostem  tzv. Habrovou strání, tvořenou krásnými habrovými porosty. Navazující cesta po vrstevnici vede ke skalnaté vyhlídce nad Bořínem. Cesta přes lávku podél vodopádu vede na hráz rybníka Bořín, a dále pokračuje přes dřevěný můstek a po břehu okolo celého rybníka.