Rozcestí za Bořínem (25)

Nacházíme se v nejjižnějším výběžku parku na jeho samém konci. Potok Botič se zde vlévá do rybníka Bořín. Okružní cestou po břehu rybníka je možné rybník obejít z obou stran. Cesta po pravém břehu vede pod  skalnatým svahem k hrázi rybníka, kde za dřevěným můstkem upoutá velký vodopád. Z cesty po levém břehu se otevírají  překrásné výhledy na skalnaté partie nad rybníkem nebo na jejich odraz zrcadlící se na vodní hladině.