Vyhlídka nad Bořínem

Projdeme-li Habrovou strání po vrchní cestě až k nejjižnějšímu výběžku parku, naskytne se nám úchvatný pohled na rybník Bořín a jeho okolí. Členitý terén a kombinace skalního ostrohu s klidnou hladinou rybníka připomíná scenérie horské krajiny. Jde o prakticky nejpůsobivější pohled z celého Průhonického parku. Z vrcholku skály, na jejíž hraně vede okružní cesta, můžeme spatřit podstatnou část zhruba šestihektarového rybníka a jeho přilehlé okolí.

Bořín