Křižovatka pod Boháčkem (18)

Nacházíme se v nejužším místě lučních partií, kde se k sobě přibližují oblé návrší  Boháček a skalnaté návrší Chotobuz. Loukami protéká napříč potok Botič. Hojně se zde objevují staré duby, lípy a habry. Z cizokrajných dřevin zde můžeme vidět u cesty u potoka  liliovník tulipánokvětý.