Rozcestí na Boháčku (17)

Cesta prochází menšími lučními partiemi , které byly vytvořeny přímo v ploše Boháčku. Na  těchto menších, s ostatní kompozicí nepropojených loukách, rostou mohutné soliterní exempláře smrků ztepilých (Picea abies) či dubů letních (Quercus robur). Základem porostů jsou původní dubo-habřiny, doplněné jehličnany, z nichž převládají  smrky a douglasky. Ze zajímavých dřevin je zde mohutný jedinec  douglasky tisolisté. Tato dřevina rozšířená v západní části Severní Ameriky dorůstá ve své domovině 60 – 100 m výšky, kmeny mají až 4 m v průměru.