Křižovatka pod Glorietem (16)

Nacházíme se v centrální partii první části parku. Údolí Botiče je zde sevřeno příkrými svahy návrší Boháček a Chotobuz.  Přímo nad námi se na jednom ze skalnatých ostrohů nachází vyhlídková věž Gloriet. Původně se jednalo o hranolovou jednopatrovou věž s vyhlídkovou plošinou a vnitřním dřevěným schodištěm.  Po stavebně historickém průzkumu byla v roce 2010 zrekonstruována a tak obnovena její vyhlídková funkce.