Vyhlídka na hráz Bořína

Vyhlídka byla obnovena spolu s rekonstrukcí strážního domku Wachhaus. Na skále nad hrází  můžete vidět původní jižní hranici parku.