Rybník Bořín

Rybník Bořín byl postaven mezi lety 1865–1870. Zakladatel parku hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca ho koupil a připojil k parku v roce 1904. Při pohledu na rybník je nad hrází stále patrná původní jižní hranice parku.