Podzámecké alpinum a Růžová zahrádka

V letech 2015 – 2017 proběhla v bezprostředním okolí zámku obnova zaniklého Podzámeckého alpina a Růžové zahrádky. Obnova zahrnovala veškeré stavby – kamenné zdi, schodiště, cesty, treláže na popínavé rostliny a především zcela nové návrhy a výsadby dřevin a květin. Součástí rekonstrukce byla také Růžová zahrádka, originálně řešené rozárium s ukázkou historického i současného sortimentu růží.