Louka s červenými buky

Louka u soutoku Jesenického potoka a potoka Botič je průsečíkem několika dálkových pohledů – průhledů v druhé části parku, takzvané Oboře.  Dva jsou tvořeny údolními  nivami zde se stékajících potoků, průhled přes Zdiměřickou louku na svah Habrové stráně a dnes již částečně zarostlý průhled přes rybník Labeška až na louky v nivě Botiče pod Bořínem. V partii s dominantními červenými buky začíná takzvaný „příčný průhled“ protínající vějíř průhledů směřujících na hladinu rybníka Labeška.