Rododendron kavkazský a rododendron Williamsův

Všimněte si rozdílu v listech na těchto dvou rostlinách. Všeobecně známý a běžný tvar listu stálezelených rododendronů je podlouhle kopinatý až vejčitý, což můžete vidět na rododendronu kavkazském (Rhododendron ‚Caucasicum Pictum‘) – čelem ke keřům vlevo. Jedinec rostoucí vpravo, rododendron Williamsův (Rhododendron williamsianum – hybrid), má na rozdíl od předchozího výrazně široce eliptické a srdčitě ukončenou bázi listu u řapíku.