Jeřábkovy potoky

Tímto místním názvem je označena údolní niva Dobřejovického potoka protékající nejvýchodnějším územím parku. Plocha je charakteristická meandrujícím potokem, který ji protíná, a strmými svahy s břidlicovými kamennými výchozy spadajícími sem z vrchních partií návrší Chotobuz. Tyto prvky vytvářejí velmi kontrastní kompozici založenou na přírodních protikladech vlhkých luk a suchých strání, to vše v poměrně stísněném prostoru bočního údolí.